Monitoring alarmów

 

 

Na czym polega usługa monitoringu alarmów?

 

Monitoring systemów alarmowych jest obecnie najtańszą formą ochrony mienia. Usługa ta polega na zdalnym powiadamianiu Centrum Monitorowania Alarmów o wszelkiego rodzaju zdarzeniach na chronionym obiekcie w momencie ich wystąpienia. W chwili otrzymania sygnału alarmowego z Państwa obiektu,  operator niezwłocznie wysyła grupę interwencyjną, będącą najbliżej miejsca zdarzenia w celu weryfikacji otrzymanego sygnału alarmowego, jednocześnie informuje Państwa lub wskazane osoby o stanie i rodzaju prowadzonych działań, a w razie konieczności zawiadamia odpowiednie służby: POLICJĘ, POGOTOWIE, STRAŻ POŻARNĄ, POGOTOWIE GAZOWE.

 

Co zrobić by ta usługa była skuteczna?

 

Skuteczność i niezawodność monitoringu opiera się na połączeniu najwyższej klasy systemów alarmowych z 24-godzinnym nadzorem umożliwiającym podjęcie natychmiastowej interwencji w zależności od otrzymanego sygnału oraz uzgodnionej z Klientem procedury.
Posiadamy własne Grupy Interwencyjne. Nasze załogi otrzymują sygnał alarmowy bezpośrednio na terminal samochodu patrolowego.

 

 

W jaki sposób sygnały alarmowe przekazywane są z obiektu do firmy ochrony?

W zależności od specyfiki konkretnego obiektu oraz uwarunkowań technicznych monitoring może odbywać się w oparciu o różne kanały transmisji tj. łączność telefoniczną, sieć telefonii komórkowej (GSM/GPRS), sieć Ethernetową (TCP/IP) oraz nadajniki radiowe. Ponadto w uzasadnionych sytuacjach stosuje się dublowane tory transmisji co jest standardem np. w bankach, muzeach, urzędach itp.