Monitoring wizyjny on-line 24/h

 

DLA KOGO MONITORING WIZYJNY ?

 

Proponujemy Państwu specjalną ofertę kompleksowej ochrony poprzez systemy zabezpieczeń technicznych zastępujące całkowicie tradycyjną ochronę fizyczną obiektu, jednocześnie ograniczając w znaczący sposób miesięczne koszty związane z tradycyjną ochroną nawet o 80%. Zastosowany system monitoringu pozwala bezpiecznie wycofać pracowników ochrony zastępując ich całkowicie uzupełniającymi się systemami zabezpieczenia technicznego tj. monitoring wizyjny, system alarmowy zewnętrzny i wewnętrzny.
Kompleksowy system monitoringu preferowany jest do obiektów zamkniętych tj. hal, magazynów oraz innych obiektów gdzie mienie znaczącej wartości zlokalizowane jest w jednym obrębie, posiadających obecnie ochronę fizyczną.

 

Ochroniarz czy monitoring wizyjny ?

Proponowany system całkowicie eliminuje wszystkie wady tradycyjnej ochrony na obiektach jedno-posterunkowych, gwarantując zdecydowane polepszenie stanu zabezpieczenia Państwa obiektów i oszczędności wynikające z rezygnacji z dotychczasowej fizycznej ochrony.

 

SYSTEMY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO NIGDY SIĘ NIE MĘCZĄ I NIGDY NIE ŚPIĄ!

 

Jak realizowana jest taka usługa ?

Monitoring wizyjny pozwala na ciągłe rejestrowanie zdarzeń na terenie obiektów a obraz przesyłany jest w czasie rzeczywistym do Centrum Monitorowania Agencji Ochrony SYSTEM SECURITY gdzie pracownicy zdalnie nadzorują Państwa obiekt i w razie zaistnienia sytuacji podejrzanej wysyłają grupę interwencyjną patrole policji, straż miejską, straż pożarną, pogotowie.

 

Co jest potrzebne oprócz kamer i jak to działa ?

Zamontowane systemy alarmowe wewnętrzne (opcjonalnie) oraz zewnętrzne są kolejnym niezależnym ogniwem zabezpieczenia Państwa obiektu. Podłączone nadajniki kontrolują i przekazują informacje o rodzaju i miejscu zdarzenia (włamanie, napad, sabotaż itp.) do bazy „monitorowania” a następnie dyspozytor po weryfikacji alarmu poprzez monitoring wizyjny wysyła na miejsce grupę interwencyjną w celu podjęcia działań zawartych w procedurze.

 

 

 

W ramach umowy podłączymy bezpłatnie istniejące instalacje alarmowe do naszego Centrum Monitorowania oraz istniejące systemy monitoringu wizyjnego spełniające wymagania techniczne.