Ochrona fizyczna z wykorzystaniem urządzenia Active Guard

Na czym polega ochrona fizyczna obiektów?

 

Ochrona fizyczna polega na ciągłej obecności pracowników na terenie wyznaczonym przez naszego Zleceniodawcę. Agenci ochrony pełnią służbę w umundurowaniu firmowym lub posiadają ubiór dobrany według sugestii naszego Klienta.

 

Jakie kwalifikacje posiadają pracownicy ochrony?

By sprostać wymaganym standardom, nasi pracownicy ochrony posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania powierzonych im zadań wsparte odpowiednimi szkoleniami a znaczna część z nich posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, poświadczenia bezpieczeństwa osobowego oraz pozwolenia na broń.

 

Jakie wyposażenie posiadają ochroniarze?

Wszystko zależy od specyfikacji oraz preferencji właściciela obiektu. Mogą być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego (gaz, kajdanki, tonfa,paralizator, broń gazowa lub palna ), środki łączności oraz urządzenia Active Guard do nadzoru w czasie rzeczywistym on-line obchodów wykonywanych na terenie chronionym.

 

Co to takiego jest urządzenie Active Guard?

 

Active Guard to nowoczesne urządzenie do nadzoru czasu i miejsca pracy personelu (strażników, serwisu, personelu sprzątającego) w czasie rzeczywistym. Dzięki zastosowaniu technologii transmisji danych opartej na GPRS oraz wbudowaniu czytnika RFID, Active Guard jest najnowocześniejszym tego typu urządzeniem na świecie wykorzystywanym nie tylko w branży security, ale również do monitoringu pracy ekip sprzątających, w systemach magazynowych, logistyce, do kontroli czasu pracy i wykonywania zadań związanych z przeglądami okresowymi urządzeń.
System kontroli strażników w czasie rzeczywistym.
Dzięki czytnikowi RFID Active Guard pozwala na kontrolę przebiegu obchodu w oparciu o punkty RFID rozmieszczone na jego trasie. Oprogramowanie monitorujące pozwala ustawić ramy czasowe odczytu punktów. Przy braku odczytu w wyznaczonym czasie,stacja monitoringu powiadamiana jest o braku obchodu a operator może wysłać patrol na obiekt by zweryfikował zaistniałą sytuacje.
 System ochrony personelu.
Active Guard posiada przycisk PANIC, który ma zastosowanie w sytuacjach awaryjnych. Po jego naciśnięciu, urządzenie wysyła sygnał alarmowy do stacji monitoringu z prośbą o pomoc. Możliwy jest automatyczny zapis wszystkiego, co dzieje się wokół urządzenia w określonej odległości oraz lokalizacja urządzenia poprzez BTS – niezbędne jest do tego spełnienie odpowiednich warunków technicznych przez sieć oraz Stację Monitoringu.
Komunikacja głosowa.
Urządzenie umożliwia dwukierunkową komunikację głosową, zastępując telefon komórkowy. Przycisk oznaczony słuchawką umożliwia przesłanie sygnału do stacji monitoringu poprzez GPRS z prośbą o oddzwonienie (przyciśnięcie krótkie) lub zadzwonienie bezpośrednio na zaprogramowany numer, np. policja, straż pożarna, dyspozytor (przytrzymanie przycisku). Jest również możliwość zadzwonienia z autoryzowanego numeru telefonu do urządzenia Active Guard.

 

Od czego rozpoczynamy współpracę ?

 

Oczywiście musimy poznać oczekiwania Inwestora. Przy ścisłej współpracy z Klientem, sporządzamy dokładny plan precyzyjnego zabezpieczenia obiektu, uwzględniający charakterystykę budynku, stopień zagrożenia, kubaturę, sposób zabezpieczenia, ulokowanie posterunków, procedury interwencji na wypadek zagrożenia oraz zakres obowiązków pracowników ochrony jak np. prowadzenie ścisłej ewidencji osób i pojazdów poruszających się po chronionym obiekcie, kontrolę ruchu materiałowego, załączenie elektronicznych systemów zabezpieczeń itp.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej usługi ochrony mienia.